Cách Tắt Update Windows 11 Và Chặn Tự Động Cập Nhật

Như các bạn cũng biết, ở tất cả các hệ điều hành Windows, Microsoft luôn thông báo cho chúng ta các bản cập nhật mới. Cập nhật hệ điều hành là một điều tất yếu, nó giúp hệ điều hành bạn đang dùng có thể cập nhật các bản vá lỗi kịp thời. Đồng thời…

Read More

Cách Đăng Ký Windows Insider Program Để Trải Nghiệm Windows 11

Có thể nói Windows Insider Program là chương trình mà Microsoft tạo ra để người dùng có thể tham gia thử nghiệm, đánh giá các bản Windows trước khi chính thức tung ra. Với điều kiện, người dùng sẽ giúp Microsoft tìm lỗi và đánh giá với Microsoft để có phương án điều chỉnh. Microsoft…

Read More