Cách Đưa Biểu Tượng Icon Xuống Thanh Taskbar Trên Windows 11

Bạn đang sử dụng hệ điều hành Windows 11 nhưng có một số tính năng khác so với các hệ điều hành cũ. Ở Windows 7 hoặc 10 bạn có thể dùng chuột kéo thả biểu tượng icon ngoài màn hình desktop xuống thanh taskbar. Tuy nhiên, trên Windows 11 bạn không thể kéo thả…

Read More