Cách Hiển Thị Số Lượt Xem Bài Viết Trên WordPress

Bạn có một website (blog) và được quản trị bằng wordpress. Tuy nhiên, vì mới tạo cho nên số lượng bài viết của bạn có thể chưa nhiều. Và cũng vì mới nên bạn không biết các bài viết mình đã đăng lên website đã có ai đọc chưa. Thì ở bài viết này, mình…

Read More